Sprzęt

Technika Operacyjna

Wykorzystanie środków technicznych w zakresie pozyskania istotnych informacji operacyjnych, według standardów profesjonalnych odbywa się całkowicie odmiennie w stosunku do wyobrażeń potocznych. Incydentalne informacje na ten temat przekazywane w obrazach filmowych czy innych przekazach medialnych również całkowicie odbiegają od rzeczywistości. Poniżej podajemy kilka podstawowych informacji które – jeśli Państwo chcecie dokonać udanego zakupu i skutecznie zastosować nabyty sprzęt – prosimy starannie rozważyć.

Po pierwsze: umieszczenie (fachowo mówimy „uplasowanie”) Bezosobowego Źródła Informacji (BZI) jest zazwyczaj znacznie mniejszym wyzwaniem, niż wykorzystanie pozyskanych z niego informacji. Przed dokonaniem wyboru sprzętu, należy rozważyć co najmniej następujące okoliczności: a) jak cenna jest dla nas informacja której poszukujemy, tak cenny powinien być sprzęt który wybieramy, nigdy nie wiadomo czy będzie można ponownie wykorzystać okoliczności umożliwiające jego zastosowanie, przed dokonaniem wyboru upewnijmy się czy jakość przekazu, czas działania i sposób ukrycia źródła są na pewno wystarczające dla naszych potrzeb, b) do czego chcemy użyć uzyskanych informacji, pamiętajcie Państwo, że jeśli ma to być jakiekolwiek postępowanie dowodowe (sądowe, administracyjne, policyjne, pojednawcze, mediacyjne, egzekucyjne, itp. ...) to utrwalony materiał musi pochodzić ze źródła legalnego, jest co prawda wiele sytuacji prawnych w których rejestracja przekazu audio/video lub innych danych (np. zawartości twardych dysków) jest legalna, jednak są to kwestie delikatne i skomplikowane - zapraszamy do skorzystania z konsultacji w zakresie obowiązujących przepisów przed podjęciem decyzji o zakupie, c) czy zastosowanie środków technicznych jest związane ze spodziewanym przeciwdziałaniem obiektu naszego zainteresowania, jeśli tak to należy podkreślić, że decydującym czynnikiem powodzenia jest maskowanie i sposób uplasowania źródła, jeśli przeciwnik odkryje fakt inwigilacji z pewnością wystąpią dwie możliwości: stanie i ostrożny, co utrudni nam działanie, a wiedząc o już istniejącym źródle może celowo wprowadzić nas w błąd przekazując informacje spreparowane.

Po drugie: potocznie rozumiane „podłożenie pluskwy”, w rzeczywistości składa się na kilka etapów działań operacyjnych. Pierwszym elementem jest rozpoznanie i analiza celu infiltracji, należy pamiętać, że najpierw trzeba dokładnie wiedzieć jakie informacje i skąd pochodzące są istotne dla sprawy, każdy przypadek użycia środka technicznego stwarza ryzyko operacyjne (dekonspiracji, dezinformacji, nadmiernej ilości informacji, dostarczenia informacji nieistotnych lub pozornie istotnych). Drugim elementem działania jest rozpoznanie wstępne, zawężając temat do „przysłowiowej pluskwy”, najpierw trzeb dokładnie opisać (najlepiej sfotografować lub sfilmować ukrytym sprzętem rejestrującym) obszar infiltracji (najczęściej pomieszczenia obiektu) w celu wyboru miejsc umieszczenia źródeł i sposobów ich maskowania, dopiero znając dokładnie charakterystykę celu można dokonywać wyboru sprzętu. Trzecim elementem jest wybór i przygotowanie sprzętu, należy uwzględnić co najmniej (znów – ograniczając temat do „przysłowiowej pluskwy”) następujące okoliczności: akustykę i zakłócenia (np. jeśli odebrany dźwięk będzie niewyraźny, każda godzina odsłuchu materiału zmieni się w kilkanaście godzin analizy audio) – oszczędności „materiałowe” są prawie zawsze pozorne, kończą się gigantyczną pracą nad nieczytelnym materiałem źródła; maskowanie (tylko dokładnie planując jak ma wyglądać „pluskwa” można ja skutecznie ukryć); zasilanie (nie ma baterii które są równocześnie bardzo małe i długo działające, a każde zasilanie stałe to dodatkowe podłączenie, proszę między bajki włożyć kłamliwe oferty które proponują długo działające, tanie i małe podsłuchy, takich nie ma!); transmisję (przykładowo: jeśli chcemy użyć podsłuchu GSM, upewnijmy się, że siec której kartę SIM chcemy włożyć do pluskwy ma wystarczająco dobry zasięg w infiltrowanym pomieszczeniu, pluskwa ma o wiele mniejszą antenę niż telefon ...). Dopiero na końcu następuje „podłożenie” i jest ono zazwyczaj najłatwiejszym etapem.

Po trzecie: podsłuch – czyli (zazwyczaj) ukryta rejestracja tekstu wypowiedzi figurantów, jest najczęściej tylko niewielkim uzupełnieniem całości działań zmierzających do uzyskania istotnych informacji, z reguły jest efektywny w końcowym ich etapie, dla uszczegółowienia informacji, ułatwienia obserwacji lub ukierunkowania wariantów innych działań, dlaczego? Głównie dlatego, że umieszczenie mikrofonów to nie jest problem, problemem jest odsłuchanie i analiza materiału, kto raz „siedział na odsłuchu” zapamięta na zawsze. Nawet w wypadku zwykłych detektywistycznych spraw rozwodowych, czy majątkowych znacznie częściej wykorzystuje się zwyczajne dyktafony w celu rejestracji rozmów które prowadzą ich uczestnicy, keyloggery, namierzanie GPS, czy systemy monitoringu video pomieszczeń lub terenu.

Po czwarte: jeśli działania inwigilacyjne są profesjonalne to zawsze powinny zakładać, że przeciwnik w pewnym momencie zorientuje się w fakcie inwigilacji i będzie aktywnie poszukiwał źródeł bezosobowych, dlatego też powinny one być zróżnicowane, zazwyczaj powinno się dokonać trzy stopniowej analizy przed wyborem metod technicznych: po pierwsze - jakie są powody dla których cel może powziąć podejrzenia, kiedy je zanalizujemy dokonujemy wyboru źródła nr 1, takiego które znajdzie zaraz po powzięciu podejrzeń, stosunkowo łatwo; po drugie – jakie są możliwości (wiedza) techniczna (zasoby finansowe) celu, kiedy je zanalizujemy dokonujemy wyboru źródła nr 2, takiego które ma szanse znaleźć kiedy zrobi wszystko czego możemy się po nim spodziewać; po trzecie – jakie są nasze możliwości (wiedza) techniczna (zasoby finansowe), kiedy je zanalizujemy dokonujemy wyboru źródła nr 3, wkładając maksimum staranności w jego przemyślne maskowanie. Pamiętając przy tym, że celem jest obiekt rozpracowania czyli (w wypadku źródeł bezosobowych) nośniki informacji (ludzie, komputery, sygnały radiowe ...), a nie jakieś konkretne miejsca (pokoje, samochody, numery telefonów).


  • Najczęściej używane techniki "służbowe"
    Najczęściej uźywane techniki "służbowe" Szanowni Państwo! Ponieważ najczęściej używaną w polskich realiach techniką pracy „służbowej” jest inwigilacja telefonów komórkowych i ponieważ nasze doświadczenia praktyczne...
  • Procedura infiltracji obiektu
    Procedura infiltracji obiektu Ponieważ metodologia wykorzystania Bezosobowych Źródeł Informacji w wypadku profesjonalnego podejścia do inwigilacji obiektu infiltracji, stanowi tylko jeden z elementów prowadzonych działań...

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543

Promocje

Wszystkie promocje