Sprzęt

Regulamin REDIGO
I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI. DEFINICJE.
1.         Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, ul. Grabiszyńska 281/403, 53-234 Wrocław, REGON 020093820, NIP PL8942834413 za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL:http://www.sklep.detektywistyczny.com.pl/ (zwana dalej Stroną).
2.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym dalej Kupującym, a P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna – zwanym dalej Sprzedającym.
3.    Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Kupujący musi posiadać konto poczty elektronicznej.
4.         Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego postanowień. Regulamin jest częścią zawieranej przez Kupującego i Sprzedającego umowy sprzedaży.
5.     Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego (dalej zwanym Sklepem) Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
6.       Ceny podane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
7.         Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (brutto) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu (tj. dostarczenia towaru do Kupującego).
8.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany wskazane powyżej nie będą dotyczyły złożonych i potwierdzonych przez Sprzedającego zamówień. W sytuacji, gdyby na Stronie cena towaru wynosiła 0 zł – towar nie jest w sprzedaży, aż do czasu poprawienia błędu w zakresie ceny (Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości zakupu towaru).
9.    Każda promocja (oraz wyprzedaż) ma charakter odrębny i nie łączy się z innymi promocjami oraz z propozycjami przygotowywanymi indywidualnie dla poszczególnych Kupujących.
10. Treścią cyfrową są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
11. Umowa zawarta na odległość jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
13.     Wszystkie nazwy, loga, znaki firmowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych
 II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.    Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku zamówień drogą mailową prosimy również o zapoznanie się z regulaminem Sklepu) na adres: redigo@redigo.pl lub telefonicznie:  71 3328063 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.
2.    Zamówienia składać można codziennie przez całą dobę (z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych dotyczących zamówień telefonicznych, o których mowa w punkcie 1 powyżej), natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
3.    Podczas dokonywania zamówienia i w celu jego realizacji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych wskazanych poniżej danych osobowych:
a.       Osoba fizyczna: adres do dostarczenia towaru (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy lub skrytka pocztowa), email oraz telefon kontaktowy
b.     Osoba fizyczna, jeżeli chce otrzymać fakturę VAT: imię i nazwisko, adres, adres do dostarczenia towaru (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy lub skrytka pocztowa), NIP, email, telefon kontaktowy
c.        Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: nazwa firmy, dokładny adres siedziby firmy oraz adres do dostarczenia towaru (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy lub skrytka pocztowa),  NIP, adres email oraz telefon kontaktowy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji będą niezupełne (tj. niezgodne z pkt 3 powyżej), błędne lub nieprawdziwe, przez co nie będzie możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia.
5.     Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy zamówienie złożone przez Kupującego zostało potwierdzone przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
6.     W przypadku dokonania zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy drogą e-mail. Kupujący może także uzyskać informacje kontaktując się ze Sprzedającym pod nr tel. – 713328063. W przypadkach wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie o powyższym poinformowany przez Sprzedającego przy przyjęciu zamówienia.
7.     W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8.    Zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
W przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta jego potwierdzenie następuje drogą elektroniczną. Wówczas potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w drodze potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Konsumenta adres e-mail: zamówienia, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy wersji pdf.

III. PŁATNOŚĆ
1.    Płatność za zamówiony sprzęt dokonywana jest w następujący sposób:
Przelew na rachunek bankowy.
- Zamawiający otrzymuje mailem lub faxem fakturę proforma z numerem konta bankowego. Po wpłacie na konto przesyłkę (bez pobrania) wraz z fakturą dostarczamy pod wskazany adres.
- Zamawiający otrzymuje przesyłkę wraz z fakturą VAT
a - Gotówką przy odbiorze osobistym na terenie Wrocławia i Krakowa.
b - Za pobraniem - płatność kurierowi

2.    Za moment dokonania płatności przelewem uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
3.    Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę składającą się z:                    - ceny zakupu towaru (towarów)                                 -kosztów transportu (tj. dostarczenia towaru do Kupującego).
4.     W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie możemy zażądać zaliczki.

IV. DOSTAWA
1.     Czas wysyłki produktów standardowo wynosi 24h, przy czym czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktów na magazynie w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Każdorazowo przy potwierdzaniu zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą wraz z zamówionym towarem.
2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą (np. pożar, powódź, strajk itd.), które uniemożliwiły dostarczenie towaru w umówionym terminie.
3.       Zamówiony towar jest dostarczany:                                - na terenie Wrocławia zamówienia można odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
- na terenie całej Polski poprzez firmę kurierską na koszt klienta, zgodnie z cennikiem znajdującym się poniżej.
4.         Koszt dostarczenia zakupionego towaru:
Płatność z góry (kurier Patron Service)15 zł
Pobranie (kurier TNT) 20 zł
Odbiór osobisty - 0 zł
5.       Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie Sklepu zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji. W momencie otrzymania towaru Kupujący potwierdza Kurierowi odbiór przesyłki. Od tej pory towar staje się jego własnością.
V. GWARANCJA I SERWIS
1.     Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony są objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
2.       Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
3.       Karty gwarancyjne producenta, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Gwarancja respektowana jest na podstawie dowodu zakupu lub jego kserokopii.
VI. REKLAMACJE I ZWROTY.
1.     Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2.     W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres siedziby Sprzedającego: P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, ul. Grabiszyńska 281/403,   53-234 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja”. W pozostałych przypadkach obowiązują postanowienia gwarancyjne. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3.         Reklamacje związane z produktami dostarczonymi niezgodnie z zamówieniem można składać na adres e-mail Sprzedającego redigo@redigo.pl
4.        Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego.
5.     Zwracany towar przez Kupującego, z zastrzeżeniem poniższej cz. VII,  musi być w stanie niezmienionym, kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.
6.     Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak  aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży z dopiskiem „Zwrot” (faktura lub paragon).
7.     W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu wad towaru cena zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 7 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.
8.     Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia od Kupującego przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.
9.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) i  zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad fizycznych i prawnych. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar Sprzedającemu na adres: P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, ul. Grabiszyńska 281/403,   53-234 Wrocław wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą). Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
10. Reklamację można złożyć Sprzedającemu na przykład korzystając z formularza reklamacji dostępnego na Stronie  Sklepu  internetowego Sprzedającego pod linkiem: …FORMULARZ ZWROTU - pod adresem e-mail: redigo@redigo.pl
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy/ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, zaś w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części/w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: - od dnia zawarcia umowy.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego na przykład drogą elektroniczną  na adres redigo@redigo.pl  lub drogą pocztową na adres: P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, ul. Grabiszyńska 281/403,   53-234 Wrocław o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego będącego konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
4. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący konsumentem poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący będący konsumentem odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.  Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży z dopiskiem „Zwrot”. Dokumenty prosimy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia od konsumenta przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.
8. Z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta  (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r.) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
10. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, która to zgoda została potwierdzona przez Sprzedającego, a Sprzedający poinformował konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy (na trwałym nośniku). Niniejszym Sprzedający informuje, że w  powyższych okolicznościach konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez , P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. 2014r. Poz. 1182 z późn. zmianami). P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna,wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia tj. przesyłki towaru i wystawienia faktury oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz poprawienia ich zgodnie z ww. ustawą. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
2.      P.A.W. Redigo s.c. K.Pyka, E.Bugajna, informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
3. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedającym, a także do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. W sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, jak również na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
4.     Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2007 Nr .171  poz. 1206).
5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543