Sprzęt

Procedura infiltracji obiektu

Ponieważ metodologia wykorzystania Bezosobowych Źródeł Informacji w wypadku profesjonalnego podejścia do inwigilacji obiektu infiltracji, stanowi tylko jeden z elementów prowadzonych działań operacyjnych, dla przykładu prezentujemy fragment rzeczywistej (możliwej) procedury infiltracji, jako przykład przyjmując (założenie hipotetyczne) – schematyczne ujęcie planu długoterminowej infiltracji przedsiębiorstwa produkcyjnego branży elektronicznej w celu pozyskania informacji o charakterze kompr-materiału (komprmateriał służy zabezpieczeniu operacyjnemu pracownika prowadzącego źródło informacji) dla celów werbunku kluczowych pracowników działu badawczo – rozwojowego: opracowanie operacyjne (biały i szary wywiad) powinno prowadzić do wytypowania osób w przeszłości i obecnie zatrudnionych w obiekcie, a także pozostających w bezpośrednich relacjach personalnych, rodzinnych, służbowych, erotycznych i patologicznych społecznie, z osobami wytypowanymi, następnie dokonuje się opracowania operacyjnego figurantów (wytypowanych) i według procedury werbunku przystępuje do pozyskania OZI mogących dostarczyć istotne informacje n.t. osób zatrudnionych w dziale badawczo – rozwojowym oraz samego obiektu (struktury organizacyjnej i zarządzania, oraz wszelkich innych informacji niezbędnych dla realizacji zadania), osoby z otoczenia figurantów są celem pośrednim w związku z procedurą werbunku i w ramach tworzenia zasobów ludzkich do celów zabezpieczenia operacyjnego [w najszerszym sensie jest to ogół zasobów i środków (materialnych, osobowych i informacyjnych) służących realizacji planów awaryjnych oraz przewidzianych dla potrzeb manewrowych]; wprowadzenie agentury infiltracyjnej (właściwej) zalegendowanej jako (np.) poszukiwani w ramach rekrutacji pracownicy obiektu, w pierwszej kolejności inżynierowie i naukowcy w interesującym nas dziale badawczo – rozwojowym; przewerbowanie wytypowanych figurantów w strukturach obiektu odpowiedzialnych za kontrwywiad gospodarczy (docelowo) lub przynajmniej uplasowanie osobowych i bezosobowych źródeł informacji w takim zakresie by uzyskać wystarczającą wiedzę dla zabezpieczenia powodzenia operacji; wynajęcie pod przykrywką figuranta z lokalnego środowiska przestępczego celem wykonania działań pozorowanych (wywiadowczych) skierowanych na inny dział organizacyjny obiektu w celu koncentracji sił i środków NPLA na niewłaściwym kierunku; przekazanie teczek osobowych agentury biorącej udział w operacji, po ich pełnym kompletowaniu w zakresie kontaktów operacyjnych OZI i TW do planowania dalszych działań infiltracyjnych, po jej zakończeniu, oraz w celach kontroli działań agentury i krzyżowej weryfikacji informacji ...
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543

Promocje

Wszystkie promocje