Sprzęt

Z uwagi na to, że nie można prowadzić obserwacji pojazdu za pomocą jednego pojazdu, przed przystąpieniem do obserwacji pojazdu trzeba ustalić:


1.Miejsca jego parkowania stałego, oraz opis zabezpieczeń w nich stosowanych, a także zabezpieczeń samego pojazdu i przyzwyczajeń oraz przeszłości osób z niego korzystających (ich ew. uczulenia na inwigilację bądź wiedzy umożliwiającej wykrycie sprzętu do niej służącego). Celem jest skryte i skuteczne podłożenie w obserwowanym pojeździe urządzeń służących do jego monitorowanie (najpopularniejsza technika amatorska – GPS).


2.Otoczenia miejsc parkowania i potencjalnych tras przejazdu pod katem organizacji ruchu drogowego, ograniczeń w ruchu, kierunku przejazdu ulic, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, natężenia ruchu w ciągu doby, oświetlenia w nocy, ew. zwyczajów patroli policji drogowej, it., w celu zapewnienia:
- nie zgubienia celu na skutek przeszkód w ruchu w trakcie prowadzenia obserwacji;
- nie zwracania uwagi celu na prowadzone działanie poprzez wykonywanie gwałtownych manewrów.
3.Planowany sposób działania zespołu obserwacyjnego, miejsca parkowania pojazdów, sposób obserwacji wizualnej celu, listę środków technicznych, komunikację pomiędzy elementami zespołu obserwacyjnego, warianty i sposoby zmiany roli pojazdów zespołu obserwacyjnego w ramach np. Taktyki pudełka, itp.


4.Sposoby postępowania zespołu obserwacyjnego w razie powstania najbardziej przewidywalnych ramach danych warunków terenowych trudności: awarii pojazdu, kolizji w ruchu drogowym, zatrzymania do kontroli na skutek złamania przepisów ruchu, czasowej utraty widzialności celu, itp.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543

Promocje

Wszystkie promocje