Sprzęt

Z punktu widzenia, doboru środków techniki operacyjnej i oporządzenia, przygotowanie obserwacji obiektowej wymaga przeprowadzenia następujących czynności.


1.Opracowanie wstępne i wywiad środowiskowy: w zakresie doboru środków technicznych konieczne jest zebranie informacji dotyczących: Osób przebywających stale n/t obserwowanego obiektu, zwłaszcza ochrony, ekip sprzątających, pracowników/domowników, itp. czyli wszystkich którzy mają okazję stale odwiedzać teren obserwowany a więc znają jego otoczenie i mogą zwrócić uwagę na symptomy przebywania w pobliżu ekipy obserwacyjnej („znają teren”). Tzw. „środowiska społecznego” na terenie otaczającym – zwł. pod kątem sposobu ubierania się i zachowania, tudzież zwyczajów co do miejsca i czasu przebywania w ciągu doby, osób stale przebywających w pobliżu terenu obserwowane,, tak żeby przygotować wiarygodny kamuflaż dla ekipy obserwacyjnej.


2.Rozpoznanie techniczne i topograficzne: sporządzenie szkiców (planów sytuacyjnych) oraz dokumentacji fotograficznej wyglądu i organizacji systemu zabezpieczeń mechanicznych (zamki, drzwi, okna, itp.), planu wewnętrznego budynków, planu ochrony, zabezpieczeń elektronicznych, monitoringu, miejsc parkowania pojazdów mechanicznych używanych przez osoby stale przebywające n/t obserwowanym, przebiegu i typologii instalacji teletechnicznych. Wykonanie pomiarów tła EM celem ustalenia zasięgów w zakresie łączności i propagacji fal radiowych dla pomocniczych środków obserwacji.


3.Obserwacja wstępna terenu celem przećwiczenia manewrów taktycznych i dopasowania składu zespołu operacyjnego, oraz określenia potencjalnych trudności technicznych, fizycznych i logistycznych. Ustalenie wariantów kamuflażu terenowego zespołu obserwacyjnego.


4.Po sporządzeniu planu czynności i ustaleniu składu zespołu operacyjnego wykonującego fizycznie obserwację, ustala się listę środków technicznych i wyposażenia dodatkowego, z rozróżnieniem na środki techniczne zainstalowane na stałe (monitoring) i wyposażenie ekipy obserwacyjnej, według kolejności:
- środki obserwacji optycznej z uwzględnieniem zwłaszcza warunków terenowych i pogodowych oraz pory doby (noc/dzień);
- środki łączności dyskretnej (umożliwiającej bieżące porozumiewanie się osób wchodzących w skład zespołu obserwacyjnego);
- urządzenia służące do rejestracji przebiegu czynności; utrwalenia materiału dowodowego;
- środki techniczne obserwacji, sprzęt służący do pomocniczego nadzoru terenu obserwacji (np. Kamery z podglądem zdalnym w celu zmniejszenia koniecznej liczby obserwatorów);
- środki techniczne pomocnicze: np. narzędzia mechaniczne umożliwiające skrytą infiltrację miejsca przebywania figurantów, środki samoobrony, środki pozoracji (przebrania, kamuflaż, itp.), środki defensywne (zagłuszanie, szyfrowanie, itp.), środki służące do samoobrony osobistej zespołu obserwacyjnego (w zależności od wykonanej wcześniej oceny ew. zagrożenia fizycznego), zapasowe źródła zasilania, wymienne nośniki informacji, łączność rezerwowa, źródła światła, itd.


5.Uwaga – w zakresie środków technicznych zainstalowanych na stałe trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy aspekty:
- wcześniejsze (przed uruchomieniem) wypróbowanie ich działania w terenie neutralnym, podobnym do obserwowanego;
- zapewnienie właściwego zasilania i możliwości wymiany nośników informacji, ew. drobnych napraw / korekcji działania w sposób skryty;
- właściwe maskowanie, nie tylko samego środka technicznego ale przede wszystkim ekipy instalującej i obsługującej go, gdyż jest to najbardziej newralgiczny, podatny na dekonspirację element planowania w tym zakresie.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543

Promocje

Wszystkie promocje