Sprzęt

Przygotowanie obserwacji osoby.

Z punktu widzenia, doboru środków techniki operacyjnej i oporządzenia, przygotowanie obserwacji osobowej wymaga przeprowadzenia następujących czynności.
1.Opracowanie wstępne i wywiad środowiskowy: w zakresie doboru środków technicznych konieczne jest zebranie informacji dotyczących: ew. przeszkolenia służbowego (umiejętności prowadzenia działań w zakresie kontr-obserwacji) figuranta, jego aktualnego stanu emocjonalnego i zasobu wiedzy sprawie (w celu określenia czy aktualnie figurant jest szczególnie ostrożny lub nerwowy), ew. okresowego pozostawania pod wpływem środków odurzających, używanego i posiadanego na co dzień (noszonego przy sobie) sprzętu technicznego (zwł. typu telefonu komórkowego), rodzajów, wyglądu i miejsc parkowania pojazdów mechanicznych używanych przez figuranta, miejsc zamieszkania, pracy i innych w których stale przebywa figurant.
2.Rozpoznanie techniczne i topograficzne: sporządzenie szkiców (planów sytuacyjnych) oraz dokumentacji fotograficznej wyglądu i miejsc parkowania pojazdów mechanicznych używanych przez figuranta, miejsc zamieszkania, pracy i innych w których stale przebywa figurant, opis systemów zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych oraz przebiegu i typologii instalacji teletechnicznych dla tych lokalizacji. Wykonanie pomiarów tła EM w lokalizacjach celem ustalenia zasięgów w zakresie łączności i propagacji fal radiowych dla pomocniczych środków obserwacji.
3.Obserwacja wstępna przewidywanych tras poruszania się figuranta celem przećwiczenia manewrów taktycznych i dopasowania składu zespołu operacyjnego, oraz określenia potencjalnych trudności technicznych, fizycznych i logistycznych. Ustalenie wariantów kamuflażu terenowego zespołu obserwacyjnego.
4.Po sporządzeniu planu czynności i ustaleniu składu zespołu operacyjnego wykonującego fizycznie obserwację, ustala się listę środków technicznych i wyposażenia dodatkowego, według kolejności:


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543

Promocje

Wszystkie promocje